jachten

fotograaf.nl

Professioneel in commerciële sfeerfotografie. Een jacht kan maar 1 keer een onvergetelijke indruk achterlaten. 

Kiezen voor een commerciële sfeerfotograaf

Omdat beeld moet uitnodigen, een fijn gevoel opwekken, hebberig maken en een transactie inleiden. Daarom is commerciële sfeerfotografie een bijzondere specialiteit. Juist daar waar de lichtomstandigheden lastig zijn, ligt de passie van Jan Piet Hartman om dat in goed bruikbaar beeld om te zetten. Foto's die prikkelen om de rest van de beelden te bekijken, het object in werkelijkheid te bezoeken en te bekijken, zodat de professional daar persoonlijk op in kan spelen om een transactie in gang te zetten. Dát is waar het om draait.